Veiligheid bij Evenementen & Bijeenkomsten

Al jaren zorgt Intelligent Security voor veiligheid op plekken waar mensen samenkomen voor ontspanning of plezier. Denk aan grote en kleine evenementen, bijeenkomsten in de horeca, in pretparken, poppodia of bij voetbalwedstrijden.

We werken vanuit een integraal plan, opgebouwd uit sterke schakels en in samenwerking met betrokken partijen. We maken een analyse en vinden voor alle risico’s een oplossing. Wij geloven erin dat veiligheid veel vrijheid geeft aan bezoekers en de organisatie van een evenement of bijeenkomst. Die vrijheid komt ten goede aan de sfeer en uitstraling.

Afspraak maken

Beveiligingsplan

Goede beveiliging begint met een degelijk beveiligingsplan. Dat geldt voor elk evenement, hoe klein of groot het ook is. We kijken daarom altijd eerst naar de beveiligingsbehoefte. We doen dan een Security Scan en spreken de resultaten van die scan samen goed door. Deze input combineren we met de wettelijke richtlijnen voor veiligheid rond evenementen. Onderdelen die altijd aan de orde komen zijn:

  • Publieksprofiel; wie bezoekt het evenement?
  • Activiteitenprofiel en directe omgeving; wat gebeurt waar op welke locatie?
  • Risico-inventarisatie; wat zijn de zwakke schakels en hoe versterken we die?
  • Calamiteitenplan en ontruimingsplan; hoe reageren we op onverwachte situaties?

Aan de hand van de antwoorden maken we een uitgebreid beveiligingsplan met aandacht voor crowd management. Intelligent Security heeft uitgebreide ervaring met dit type beveiliging en werkt goed samen met gemeenten en politie om zo de cirkel te sluiten.

Voor de horeca gelden nog extra aandachtspunten. Lees hier verder over onze diensten in de horeca.

Evenementenbeveiliging

Grote evenementen met veel bezoekers brengen meer uitdagingen met zich mee.
Voor, tijdens en na een evenement is Intelligent Security aanwezig om veiligheid te garanderen. Met hulp van onder andere commando units en camera’s houden we overzicht en wordt in een oogopslag duidelijk hoe een bijeenkomst verloopt.

Voorafgaand aan een evenement kunnen we met politiehonden controleren op drugs. Tijdens het evenement houden we onderling intensief contact zodat we zeker weten dat alles goed verloopt. We werken vaak vanuit een centrale post, bijvoorbeeld de commando unit. Onze beveiligers zijn getraind om assistentie te verlenen bij bedrijfshulpverlening of ontruiming. Zo garanderen wij de veiligheid van bezoekers, organisatie en artiesten.

Organiseer je een evenement? Maak een vrijblijvende afspraak!

Afspraak maken

Commando unit

Bij grote veiligheidsprojecten organiseren we onze beveiliging vanuit een centraal punt: de commando unit. Van daaruit hebben we overzicht en kunnen we werkkleding en portofoons verstrekken. We gebruiken de commando unit ook als vergaderkamer om ter plekke te overleggen met elkaar of bevoegde instanties.

Centrale post

Vanuit een centrale post leiden we het communicatieverkeer. We zorgen dat alles wat we hebben afgesproken in het beveiligingsplan goed tot uitvoer komt en dat we onderling op de hoogte zijn van het verloop van een evenement. Zo kunnen we crowd control en beheersing waarborgen. Onze commando unit zetten wij vaak in als centrale post.

Mogelijkheden commando unit

Intelligent Security gebruikt de commando unit tijdens evenementen en andere grote projecten. Als mobiele commandopost, vergaderruimte en uitgiftepunt voor materialen voor beveiligers. De commando unit is een centraal punt van waaruit we in alle rust overzicht houden en contact met de beveiligers in het veld.

Zoekt u een centrale post voor uw evenement? Vraag naar onze commando unit!

Afspraak maken

Horecaportier & gastheer

Bij elke horecazaak hoort een ander soort publiek. Op basis van de aard van café, discotheek of andere horecagelegenheid en het publiek zorgen wij voor een bijpassende beveiliger. Horecaportiers van Intelligent Security vullen hun rol in als gastheer en handhaver van de goede sfeer. Onze gastheren opereren met gevoel voor sfeer en daadkracht van een stevige beveiliger.

Horeca Security Scan

Onze horecaportiers handelen volgens de strenge veiligheidseisen die gelden voor hotel, restaurant, café of discotheek. We smoren negatieve invloeden van geweld, drugs en wapenbezit in de kiem op een manier die niets afdoet aan de sfeer. Om de risico’s goed in kaart te brengen, beginnen we altijd met een Horeca Security Scan. Daarmee analyseren we:

  • Wat zijn de risico’s van de stad?
  • Wat zijn de risico’s van de directe omgeving?
  • Wat is het profiel van de gewenste bezoeker
  • Wat zijn de huisregels?

De beveiligers van Intelligent Security zijn getraind in de communicatieve aspecten van hun vak. Sociale en communicatieve aspecten staan centraal en alleen als het nodig is, grijpen ze fysiek in. Onze beveiligers hebben geleerd de situatie in de schatten en de gevolgen van hun ingrijpen te overzien. Dat is volgens ons de basis van het vak.

Afspraak maken