Evenementenbeveiliging

Intelligent Security werkt vanuit een integraal plan, opgebouwd uit sterke schakels. We maken een analyse en vinden voor alle risico’s een oplossing. Ook als daarvoor samenwerking met anderen nodig is. Wij geloven erin dat veiligheid veel vrijheid geeft aan bezoekers en de organisator van een evenement. Die vrijheid komt ten goede aan het evenement.

Beveiligingsplan

Goede beveiliging begint met een degelijk beveiligingsplan. Dat geldt voor elk evenement, hoe klein of groot het ook is. We kijken daarom altijd eerst naar de beveiligingsbehoefte. We doen dan een Security Scan en spreken de resultaten van die scan samen goed door. Deze input combineren we met de wettelijke richtlijnen voor veiligheid rond evenementen. Onderdelen die altijd aan de orde komen zijn:

✓ Publieksprofiel; wie bezoekt het evenement?
✓ Activiteitenprofiel en directe omgeving; wat gebeurt waar op welke locatie?
✓ Risico-inventarisatie; wat zijn de zwakke schakels en hoe versterken we die?
✓ Calamiteitenplan en ontruimingsplan; hoe reageren we op onverwachte situaties?

Aan de hand van de antwoorden maken we een uitgebreid beveiligingsplan met aandacht voor crowd management. Intelligent Security heeft uitgebreide ervaring met dit type beveiliging en werkt goed samen met gemeenten en politie om zo de cirkel te sluiten.

Tijdens het evenement

Voorafgaand aan een evenement kunnen we met politiehonden controleren op drugs. Tijdens het evenement houden we onderling  intensief contact zodat we zeker weten dat alles goed verloopt. We werken vaak vanuit een centrale post, bijvoorbeeld de commando unit. Onze beveiligers zijn getraind om assistentie te verlenen bij bedrijfshulpverlening of ontruiming. Zo garanderen wij de veiligheid van bezoekers, organisatie en artiesten.

Organiseer je een evenement? Maak een vrijblijvende afspraak!

Commando unit

Bij grote veiligheidsprojecten organiseren we onze beveiliging vanuit een centraal punt: de commando unit. Van daaruit hebben we overzicht en kunnen we werkkleding en portofoons verstrekken. We gebruiken de commando unit ook als vergaderkamer om ter plekke te overleggen met elkaar of bevoegde instanties.

Centrale post

Vanuit een centrale post leiden we het communicatieverkeer. We zorgen dat alles wat we hebben afgesproken in het beveiligingsplan goed tot uitvoer komt en dat we onderling op de hoogte zijn van het verloop van een evenement. Zo kunnen we crowd control en beheersing waarborgen. Onze commando unit zetten wij vaak in als centrale post.

Mogelijkheden commando unit

Intelligent Security gebruikt de commando unit tijdens evenementen en andere grote projecten. Als mobiele commandopost, vergaderruimte en uitgiftepunt voor materialen voor beveiligers. De commando unit is een centraal punt van waaruit we in alle rust overzicht houden en contact met de beveiligers in het veld.

Zoek je een centrale post voor je evenement? Vraag naar onze commando unit!